Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CEFZIL 250 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0157/00-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
53129
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cefzil 250 mg tbl flm 10x250 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Dodávatelia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu