Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CEFOBID IM/IV 1 g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0118/83-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75039
Názov produktu podľa ŠÚKL
CEFOBID IM/IV 1 g plo ijf 1x1 g (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu