Carvedigamma 25 mg tbl flm (blis.PVC/Al) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Carvedigamma 25 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
77/0083/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90171
Názov produktu podľa ŠÚKL
Carvedigamma 25 mg filmom obalené tablety tbl flm 30x25 mg (blis.PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu