CARTEOL LP 20 mg/ml (2%) int plg (fľ.PE) 3x3 ml (9 ml)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CARTEOL LP 20 mg/ml (2%)
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0288/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
92977
Názov produktu podľa ŠÚKL
CARTEOL LP 20 mg/ml int plg 3x3 ml (fľ.PE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu