CANCIDAS 70 mg plc ifc (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CANCIDAS 70 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/01/196/003
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40775
Názov produktu podľa ŠÚKL
CANCIDAS 70 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifc 1x70 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu