CANCIDAS 50 mg plc ifc (liek.inj.skl.) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

CANCIDAS 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/01/196/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40776
Názov produktu podľa ŠÚKL
CANCIDAS 50 mg prášok na infúzny koncentrát plc ifc 1x50 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu