Camitotic 20 mg/ml con inf (liek.inj.skl. + ochr.plast.obal) 1x4 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Camitotic 20 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0793/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
01168
Názov produktu podľa ŠÚKL
Camitotic 20 mg/ml con inf 1x4 ml/80 mg (liek.inj.skl.+ ochr.plast.obal)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu