Calcium folinate Sandoz 10 mg/ml sol ijf 350 mg/35 ml (liek.inj.skl.jantárová) 1x35 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Calcium folinate Sandoz 10 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
19/0508/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
2203C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Calcium folinate Sandoz 10 mg/ml sol ijf 1x35 ml/350 mg (liek.inj.skl.jantárová)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu