Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Cabest 0,5 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
34/0500/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
37256
Názov produktu podľa ŠÚKL
Cabest 0,5 mg tbl 8x0,5 mg (fľ.skl.hnedá)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu