Buprenorphine Sandoz 70 mikrogramov/h emp tdm 70 µg/1 h (vre.PET/Al/PE) 1x5 ks

Výdaj
Viazaný na osobitné tlačivo so šikmým modrým pruhom
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
65/0303/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
9781B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Buprenorphine Sandoz 70 mikrogramov/h transdermálna náplasť emp tdm 5x70 µg/1 h (vre.PET/Al/PE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu