Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Brufen 400
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0110/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
23093
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brufen 400 tbl flm 100x400 mg (fľ.HDPE)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu