BROXIVAN 6 mg/ml perorálny roztok sol por (fľ.skl.hnedá+plast.odmer.) 1x200 ml

BROXIVAN 6 mg/ml perorálny roztok
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
52/0252/21-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8708D
Názov produktu podľa ŠÚKL
BROXIVAN 6 mg/ml perorálny roztok sol por 1x200 ml/1200 mg (fľ.skl.hnedá+plast.odmer.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu