Brinzolamide Actavis 10 mg/ml int opu 50 mg (fľ.LDPE) 3x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Brinzolamide Actavis 10 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0431/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6374B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brinzolamide Actavis 10 mg/ml int opu 3x5 ml/50 mg (fľ.LDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu