Brimica Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov plv inh 1x60 dávok

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Brimica Genuair 340 mikrogramov/12 mikrogramov
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/14/963/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3426B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Brimica Genuair 340 mikrogramov /12 mikrogramov inhalačný prášok plv inh 1x60 dávok (inh.plast./nehrdz.oceľ)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu