Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bloonis 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0278/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89295
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bloonis 10 mg tbl oro 28x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu