Bleomedac 15000 IU plv ino (liek.inj.skl.-kryt zelený) 1x10 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bleomedac 15000 IU
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0165/11-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0884A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bleomedac 15000 IU plv ino 1x15000 IU (10 ml liek.inj.skl.-kryt zelený)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu