Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BETOPTIC S
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0600/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
27289
Názov produktu podľa ŠÚKL
BETOPTIC S int opu 1x5 ml (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu