Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BETALMIC 0,5%
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0119/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90415
Názov produktu podľa ŠÚKL
BETALMIC 0,5% int opo 1x10 ml
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu