Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
64/0119/05-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90413
Názov produktu podľa ŠÚKL
BETALMIC 0,5% int opo 1x5 ml
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu