Betaklav 875 mg/125 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.OPA/Al/PVC/Al) 1x14 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Betaklav 875 mg/125 mg filmom obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0328/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4390C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Betaklav 875 mg/125 mg filmom obalené tablety tbl flm 14x875 mg/125 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu