BeneFIX 500 IU plv iol 1x500 IU+1x5 ml solv., 1x1 set

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/97/047/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
76456
Názov produktu podľa ŠÚKL
BeneFIX 500 IU prášok a rozpúšťadlo na injekčný roztok plv iol 1x500 IU+1x5 ml solv.(liek.inj.skl.+striek.napl.skl.+set inj.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu