Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml plc ifo 25 mg (liek.inj.skl.s ochran.viečkom) 1x1 lag

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0145/14-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4172B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Bendamustine Sandoz 2,5 mg/ml plc ifo 1x25 mg (liek.inj.skl.s ochran.viečkom)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu