Beloderm lotion liq der 25 mg (fľ.PE) 1x50 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Beloderm lotion
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0876/10-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02284
Názov produktu podľa ŠÚKL
Beloderm lotion liq der 1x50 ml/25mg (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu