BELKYRA 10 mg/ml sol inj 20 mg/2 ml (liek.inj.skl.) 4x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BELKYRA 10 mg/ml
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0463/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
1534C
Názov produktu podľa ŠÚKL
BELKYRA 10 mg/ml sol inj 4x2 ml/20 mg (liek.inj.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu