BECLOMET NASAL AQUA 50 µg aer nau 70 dávok (fľ.HDPE) 1x9 ml

BECLOMET NASAL AQUA 50 µg
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
14/0309/06-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
35674
Názov produktu podľa ŠÚKL
Beclomet Nasal Aqua 50 µg aer nau 1x9 ml/70 dávok (fľ.HDPE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu