BCG-medac plv suf (1xliek.inj.skl.+1x50 ml vehikulum+adapt.Luer-Lock) 1x1 set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

BCG-medac
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
59/0052/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
40197
Názov produktu podľa ŠÚKL
BCG-medac plv suf 1x1 set (1xliek.inj.skl.+1x50 ml vehikulum+adapt.Luer-Lock)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu