Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

B.BRAUN Braunovidon
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
46/0335/97-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84420
Názov produktu podľa ŠÚKL
Braunovidon ung 1x20 g (tuba)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu