B.BRAUN Braunol
Výdaj
Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
32/0079/95-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
80553
Názov produktu podľa ŠÚKL
Braunol sol der 1x1000 ml (fľ.PE)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu