AZILECT 1 mg tablety tbl (blis.Al/Al) 1x100 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AZILECT 1 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/04/304/005
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
90128
Názov produktu podľa ŠÚKL
AZILECT 1 mg tablety tbl 100x1 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu