AXIA DAILY 0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety tbl flm (blis.PVC/PVDC/Al) 3x(24+4) ks (84 ks)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AXIA DAILY 0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0202/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4369B
Názov produktu podľa ŠÚKL
AXIA DAILY 0,02 mg/3 mg filmom obalené tablety tbl flm 3x(24+4) (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu