Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AXETINE 250 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0208/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
5231B
Názov produktu podľa ŠÚKL
AXETINE 250 mg tbl flm 10x250 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu