AVELOX 400 tbl flm 400 mg (blis.PP/Al) 1x7 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AVELOX 400
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
42/0257/04-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
64821
Názov produktu podľa ŠÚKL
Avelox 400 tbl flm 7x400 mg (blis.PP/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu