Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

AUGMENTIN 375 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
15/0141/84-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
93709
Názov produktu podľa ŠÚKL
Augmentin 375 mg tbl flm 21x375 mg (blis.PVC/PVDC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu