Atriance 5 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 250 mg (liek.inj.skl.) 6x50 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/403/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
45079
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atriance 5 mg/ml infúzny intravenózny roztok sol inf 6x50 ml/250 mg (liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu