Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atorvastatin Actavis 80 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
31/0161/12-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
0366A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atorvastatin Actavis 80 mg tbl flm 30x80 mg (blis.Al/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu