Atomoxetine Actavis 10 mg cps dur (blis.) 1x28 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Atomoxetine Actavis 10 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
78/0131/16-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8581B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Atomoxetine Actavis 10 mg cps dur 28x10 mg (blis.PVC/PVDC/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu