Arzerra 100 mg infúzny koncentrát con inf (liek.inj.skl.) 3x5 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Arzerra 100 mg infúzny koncentrát
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/10/625/001
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
89034
Názov produktu podľa ŠÚKL
Arzerra 100 mg infúzny koncentrát con inf 3x5 ml/100 mg (liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu