ARTIZIA 0,075 mg/0,020 mg obalené tablety tbl obd (blis.PVC/Al) 3x21 ks (63 ks)

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ARTIZIA 0,075 mg/0,020 mg obalené tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
17/0796/09-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
84882
Názov produktu podľa ŠÚKL
ARTIZIA 0,075 mg/0,020 mg obalené tablety tbl obd 3x21(blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu