ARNETIN injekcie sol inj 50 mg/2 ml (amp.skl.) 5x2 ml

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

ARNETIN injekcie
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
09/0270/02-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
55423
Názov produktu podľa ŠÚKL
ARNETIN injekcie sol inj 5x2 ml/50 mg (amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu