Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Arisppa 15 mg tablety
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0101/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3489B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Arisppa 15 mg tablety tbl 90x15 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu