Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Arisppa 10 mg tablety
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
68/0100/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
3492B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Arisppa 10 mg tablety tbl 14x10 mg (blis.OPA/Al/PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu