Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl (bli.) 1x30 ks

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Amlodipin ratiopharm 5 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0015/07-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
34886
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amlodipin ratiopharm 5 mg tbl 30x5 mg (blis.PVC/PVDC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu