Amiped sol inf 12x100 ml (vak.PP/styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS)/polyéter-ester)

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
76/0324/13-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
8132A
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amiped sol inf 12x100 ml (vak.PP/styrén-etylén-butylén-styrén (SEBS)/polyéter-ester)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu