Amiodaron hameln 50 mg/ml con ijf 10x3 ml (5 ml amp.skl.)

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis s obmedzením predpisovania
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
13/0049/18-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
6935C
Názov produktu podľa ŠÚKL
Amiodaron hameln 50 mg/ml con ijf 10x3 ml (5 ml amp.skl.)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu