Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Altargo 10 mg/g
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
EU/1/07/390/002
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
43234
Názov produktu podľa ŠÚKL
Altargo 10 mg/g dermálna masť ung der 1x5 g (tuba)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu