ALPROSTAPINT 20 µg/ ml con inf 20 µg 5x1 ml

Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
83/0213/01-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
44168
Názov produktu podľa ŠÚKL
ALPROSTAPINT 20 µg/ ml con inf 5x1 ml/20 µg
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu