ALMIRAL gel
Výdaj
F, Nie je viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
29/0011/93-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
39638
Názov produktu podľa ŠÚKL
ALMIRAL GEL gel 1x100 g (tuba Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu