Alkeran inj plv iol 50 mg+10 ml solv. (liek.inj.skl) 1x1set

Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alkeran inj
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0224/70-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
75182
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alkeran inj plv iol 1x50 mg+10 ml solv. (liek.inj.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu