Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Alkeran 2 mg
Výdaj
R, Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
44/0225/70-CS
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
02050
Názov produktu podľa ŠÚKL
Alkeran 2 mg tbl flm 25x2 mg (liek.skl.)

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu