Upozornenie

Niektoré informácie sú podľa zákona dostupné len odborníkom.

Aldepla 50 mg
Výdaj
Viazaný na lekársky predpis
Typ produktu
Legislatívne zatriedenie
Registrované humánne lieky
Registračné číslo produktu
50/0276/15-S
Kód štátnej autority (ŠÚKL)
4763B
Názov produktu podľa ŠÚKL
Aldepla 50 mg tlb flm 30x50 mg (blis.PVC/Al)
Držiteľ rozhodnutia

Oznamy Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) k tomuto produktu